Home

Top 10

Article

 • get Inspired

  เทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต สร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ...
 • การออกแบบสำหรับพื้นที่
  ภายในอาคาร

  สำหรับประชาชนทั่วไปการจัด สภาพแวดล้อมและ...
 • บ้านปลอดภัย
  วัยเกษียณ

  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นส่วนสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ...
News & Activities

 • ทีมงาน บริษัทเมคเคอร์โฮม จำกัด เข้าชมการผลิตเหล็กแผ่นเรียบเคลือบโลหะ


 • เมคเคอร์โฮม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

  เมคเคอร์โฮม ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
 • ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมคเคอร์โฮม จำกัด ร่วมกันไหว้ขอพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน


 • เมคเคอร์โฮมร่วมสนับสนุนโครงการ

  เมคเคอร์โฮมร่วมสนับสนุนโครงการ ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ดŽ
Management System Knowledge Base Supply Chain


Makerhome Contact Center 02 556 0888